вторник, 31 март 2020 г.

Голям нож или малко мачете

Стомана: 1,2379 /D2/
Дръжка: микарта, Г10, неръждаеми корби болта
Дължина: 350 мм
Острие: 210/38/4,5 мм
Кания: телешки бланк с две нива за носене, като при
долното ниво канията може да се върже над коляното.понеделник, 27 януари 2020 г.

Стомана: N690, огледално полирана.
Дръжка: пустинно желязно дърво, неръждаеми
                 гард, корби болтове и тръбичка.
Кания: телешки бланк.
Дължина: 250 мм
Острие: 128/31/4 мм
Гравюра: Тянко Иванов


петък, 29 ноември 2019 г.

Стомана: RWL34
Дръжка: Микарта, Г10, неръждаеми корби болта и тръбичка.
Дължина: 250 mm
Острие: 120/30/4 mm


сряда, 16 октомври 2019 г.

Стомана: N690
Дръжка: Микарта, неръждаем гард и корби болтове
Кания: Биволска кожа
Дължина: 247 мм
Острие: 125/30/4 мм


вторник, 8 октомври 2019 г.

Стомана: RWL34, огледално полиран
Дръжка: Juma ivory snake, G10, corby bolts
Кания: Телешки бланк и змийска кожа
Дължина: 260 мм
Острие: 130/31/4 мм


понеделник, 8 юли 2019 г.

Стомана: Bohler N690
Дръжка: Микарта, неръждаеми корби болта.
Дължина: 320 mm
Острие: 190/38/5 mm
Кания: Телешки бланксъбота, 8 декември 2018 г.

Стомана: ELMAX
Дръжка: Микарта, Г10, неръждаеми корби болта и тръбичка
Дължина: 253 mm
Острие: 125/30/3.7 mm
Кания: Телешки бланк